Uitreiking bonusaandelen uit speciaal gecreëerde agioreserve toch belast (1995.3257)


A en B zijn aandeelhouder in BV X en in BV Y. Deze BV’s leggen zich toe op het beleggen van de in het verleden opgebouwde grote winstreserves. BV X plaatst aandelen bij BV Y die worden volgestort met het gehele vermogen van BV Y. Hierdoor ontstaat een grote agioreserve in BV X. BV X gaat over tot uitkering van dividend aan A en B in de vorm van uitreiking van bonusaandelen ten laste van de agioreserve. De nominale waarde van deze aandelen is, evenals bij uitgifte…

Verder lezen