Uitsluiting ondernemingsraadslid

Een ondernemingsraadlid moet zich binnen de ondernemingsraad vrijelijk kunnen uiten. Het kan gebeuren dat een OR-lid het functioneren van de ondernemingsraad naar buiten toe belemmert. Het OR-lid schendt bijvoorbeeld de geheimhoudingsplicht of er is sprake van een vertrouwensbreuk. Artikel 13 WOR biedt de mogelijkheid om een lid van de ondernemingsraad door de rechter te laten uitsluiten. Dit uitsluitingsverzoek kan worden gedaan door de ondernemer en/of de OR. Aangetoond moet worden dat de situatie onwerkbaar is en dat de schuld hiervoor bij het ondernemingsraadlid ligt. Het is een ingrijpend middel dat niet snel door een rechter wordt toegepast.

Uitgelicht

OR handelt niet onrechtmatig door opheffen onderdeelcommissie (Personeel/OR Belastingdienst Douane)
OR heft een onderdeelcommissie op omdat onderdeelcommissie weigert overleg te voeren met de directie. Kort geding. Terughoudende toets. Opheffing is niet onrechtmatig. De OR mag niet worden verweten dat hij de…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Procederen

Geheimhoudingsbeding

Verkiezen ondernemingsraad

Verder lezen
Terug naar overzicht