Uitsluitingsclausules en nieuwe wetgeving inzake verrekenbedingen (2002.43.2246)


Bespreking van art. 1:134 BW nieuw en het overgangsartikel IV van de nieuwe wettelijke bepalingen inzake verrekenbedingen, waarin afwijkende regels worden gegeven met betrekking tot de reikwijdte van uitsluitingsclausules. De goederenrechtelijk werkende uitsluitingsclausule in art. 1:94 BW is ongewijzigd. De obligatoire uitsluitingsclausule heeft bij verrekenbedingen een wettelijke basis gekregen in art. 1:134 BW. Bepaald kan worden dat geen verrekening van krachtens erfopvolging, making of gift verkregen vermogen plaatsvindt indien verrekening daarvan ingevolge huwelijksvoorwaarden zou moeten plaatsvinden.

Thans wordt aangenomen dat…

Verder lezen