Uitspraken Hoge Raad inzake Wet voorkeursrecht gemeenten (2000.50.2437)


Bespreking van twee uitspraken van de Hoge Raad inzake de toepasselijkheid van art. 26 WVG op samenwerkingsovereenkomsten tussen een grondeigenaar en een projectontwikkelaar. Als belangrijkste doel van het gemeentelijk voorkeursrecht geldt volgens de Hoge Raad het waarborgen van de regiefunctie van de gemeente bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan. In beginsel komt een overeenkomst voor vernietiging in aanmerking indien is voldaan aan de volgende twee vereisten:

a. De overeenkomst heeft de kennelijke strekking om afbreuk te doen aan de voorkeurspositie van de gemeente. De overeenkomst moet zo zijn opgezet…

Verder lezen