Uitstelverzoek zitting voor griep zonder doktersverklaring afgewezen


Samenvatting

Belanghebbende heeft hoger beroep aangetekend tegen een uitspraak van Rechtbank Arnhem. Het hogerberoepschrift is in de zevende week na dagtekening van die uitspraak ingekomen. De inspecteur heeft incidenteel appel aangetekend. Op de dag van de zitting is namens belanghebbende uitstel van de zitting gevraagd wegens griep. Hof Arnhem (NTFR 2008/910) heeft om een doktersverklaring gevraagd maar niet gekregen. Volgens belanghebbende wordt deze niet verstrekt bij griep. Het hof heeft het verzoek afgewezen. Hierbij heeft het hof laten meewegen dat belanghebbende ook al vier keer bij de rechtbank om uitstel had verzocht wegens medische redenen. Het hoger beroep wordt wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. Dit leidt eveneens tot niet-ontvankelijkheid van het incidentele appel, aldus het hof .

De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard onder verwijzing naar art. 81 Wet RO.

Verder lezen
Terug naar overzicht