Uitvoeringsbesluit bij artikel 15.1.e en 15.1.h WBR


We hebben er een aantal maanden op moeten wachten, maar nu zijn dan eindelijk de voorwaarden gepubliceerd waaronder onroerend goed vrij van overdrachtsbelasting kan worden verkregen in het kader van een omzetting, fusie of interne reorganisatie.

Aan de vrijstelling bij inbreng van een onderneming (of van een maatschaps/vof-aandeel) in een BV (15.1.e WBR) zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. Alle activa en passiva die tot de onderneming behoren, moeten worden ingebracht.

2. De inbreng geschiedt…

Verder lezen