Uitwinnen hypotheekrecht kan ook bij borgstelling voor bv


Een ab-houder heeft geen toestemming van zijn echtgenote nodig om borg te staan voor een bankkrediet voor zijn bv. Dit is een rechtshandeling die valt binnen de normale uitoefening van een bedrijf. In de hypotheekakte voor de woning van het echtpaar is opgenomen dat voor schulden, waaronder schulden uit borgstellingen, ongeacht of deze staan op naam van het echtpaar gezamenlijk dan wel afzonderlijk het hypotheekrecht op de eigen woning kan worden uitgewonnen.

Een echtpaar is op huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd. In verband met de financiering van…

Verder lezen