Uitwinning bankgarantie bij niet onherroepelijke uitspraak; tegengarantie vereist


Eiser (E) vordert opheffing van het door gedaagde (G) gelegde beslag op zijn onroerende zaak. Hij stelt als zekerheid een bankgarantie voor. G wijst de door E voorgestelde bankgarantie af, omdat deze pas ingeroepen kan worden op het moment dat een tussen partijen gewezen vonnis onherroepelijk zou worden. Hij meent dat de bankgarantie moet kunnen worden uitgewonnen direct na een gerechtelijke uitspraak indien deze uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.

E is bereid een dergelijke bankgarantie te stellen, maar dan moet G wel een tegengarantie stellen…

Verder lezen