Uitzendonderneming of niet? Verplichte deelneming StiPP Bpf


StiPP is het bedrijfstakpensioenfonds voor de uitzendbranche en voert regelmatig procedures om deelneming in StiPP af te dwingen. Zij is daarin regelmatig succesvol en zo ook deze keer. Allereerst wordt door het hof vastgesteld dat C4C werkzaam is in een branche die niet kan worden uitgezonderd van de verplichtstelling. Vervolgvraag is of C4C voor het overige onder de verplichtstelling valt. De verplichtstelling geldt voor uitzendkrachten die op basis van een uitzendovereenkomst werkzaam zijn voor een uitzendonderneming. Hierbij wordt verstaan onder uitzendonderneming:

“De natuurlijke of rechtspersoon die voor ten…

Verder lezen
Terug naar overzicht