Uitzetten van gelden op een spaarrekening vormt geen ROW (2011.12.3005)


X leent in 2003 € 970.000 van zijn BV tegen een zakelijke rente van 2,5%. Hij zet dit bedrag weg op een internetspaarrekening waar hij 3,6% rente ontvangt. In zijn IB-aangifte geeft X het spaartegoed en hiermee corresponderende schuld op in box 3. Per saldo is hij hierdoor geen box 3-heffing verschuldigd over het spaartegoed. De inspecteur is van mening dat er sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden (art. 3.91 lid 1 onderdeel c Wet…

Verder lezen
Terug naar overzicht