Uitzetting Somalische vrouw leidt niet tot schending EVRM


EHRM 10 september 2015, nr. 4601/14, R.H. t. Zweden

In de zaak R.H. t. Zweden heeft het EHRM geoordeeld over het geval van een Somalische vrouw die in Zweden asiel aanvroeg nadat ze daar al een tijdje illegaal had verbleven. In het verhaal dat zij vervolgens aan de Zweedse vreemdelingenautoriteiten vertelde bleken zich bovendien verschillende inconsistenties voor te doen. Volgens de klaagster zou zij het risico lopen op een onwaardige en onmenselijk behandeling indien zij zou worden teruggestuurd naar Somalië…

Verder lezen
Terug naar overzicht