USZ 1997/129, CRvB 22-04-1997, , ABW 96/4186

Inhoudsindicatie

Ongenoegzaam besef, echtscheidingsconvenant, anti-speculatiebeding

Samenvatting

Geen reëel uitzicht op urenuitbreiding, zodat appellante moest beseffen dat zij na echtscheiding aangewezen zou raken op aanvullende bijstand.

Door bij convenant in te stemmen met onderbedeling is appellante te kort geschoten in besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in bestaan. B. en W. is terecht uitgegaan van de waarde van de echtelijke woning in economisch verkeer bij vrije oplevering. Het anti-speculatiebeding geldt niet bij scheiding en deling en levert overigens slechts een speculatieve

Verder lezen
Terug naar overzicht