USZ 1997/156, HvJ EG 17-04-1997, , Zaak C-147/95 (met annotatie van M. Claes, Universiteit Maastricht)

Inhoudsindicatie

Gelijke behandeling mannelijke en vrouwelijke werknemers, toepasselijkheid van artikel 119, verzekeringsregeling van openbaar elektriciteitsbedrijf, overlevingspensioen, Protocol nr 2 bij Verdrag betreffende de Europese Unie (Barberprotocol), begrip rechtsvordering

Samenvatting

Overlevingspensioenen waarin een bij wet ingestelde ondernemingspensioenregeling zoals onderhavige voorziet vallen binnen de werkingssfeer van artikel 119.

Het zgn. Barber-Protocol moet zo worden uitgelegd dat in het kader van een vóór het Barber-arrest (17 mei 1990) ingestelde rechtsvordering een beroep kan worden gedaan op artikel 1 19, ook al is…

Verder lezen
Terug naar overzicht