USZ 1997/256, Rechtbank Leeuwarden 12-09-1997, , 94/2194 AAW

Inhoudsindicatie

Maatman zelfstandige, maatman bij toenemend arbeidsongeschiktheidspercentage (afzakker)

Samenvatting

Ten aanzien van het maatmaninkomen van eiser overweegt de rechtbank als volgt. Uit zijn rapport van 30 augustus 1994 blijkt, dat de arbeidsdeskundige het maatmaninkomen van eiser heeft vastgesteld, uitgaande van de inkomens over de boekjaren 1989/1990, 1990/1991 en 1991/1992. Klaarblijkelijk is de arbeidsdeskundige er daarbij van uitgegaan dat als de maatmanarbeid van eiser moet worden aangemerkt de werkzaamheden van de zelfstandige veehouder zoals eiser die kort voor 1…

Verder lezen
Terug naar overzicht