USZ 2000/249, CRvB 18-07-2000, , 97/7480 AAW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Verhoging AAW-uitkering, Dagverblijftoets, School voor regulier onderwijs

Samenvatting

Bij gebreke van enige onderbouwing van (de toepassing van) het beleid van appellant om de verhoging van de uitkering ex artikel 13 van de AAW bij het bezoeken van een reguliere school op gelijke voet te beperken als bij het bezoeken van een dagverblijf, houdt de Raad het ervoor dat voormeld beleid de grenzen van een redelijke beleidsbepaling te buiten gaat.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Met ingang van 1…

Verder lezen
Terug naar overzicht