USZ 2000/279, Rechtbank Maastricht 15-09-2000, , 00/1077 AWBZ (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Aanspraak op zorg, Wachtlijsten, Motiveringsgebrek

Samenvatting

Stichting R. heeft ten behoeve van verzoekster de indicatie gesteld: opname in een psycho-geriatrisch verpleeghuis met de urgentie “zeer urgent”. Het zorgkantoor heeft laten weten dat de capaciteiten van de verpleeghuizen in de regio volledig worden benut, zodat verzoekster niet op korte termijn kan worden opgenomen in een verpleeghuis.

Nu degene die een aanvraag wil indienen voor een zorgvoorziening op grond van de AWBZ zich tot Stichting R. dient te wenden en niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht