USZ 2000/288, CRvB 05-10-2000, , 98/2676 WAO

Inhoudsindicatie

Dagloon, Wisselkoers

Samenvatting

Het dagloon van een verzekerde, die tot en met 1987 in Zweden woonde en aldaar vanaf 1 maart 1983 in aanmerking is gekomen voor een invaliditeitspensioen, dient naar vaste jurisprudentie te worden berekend op basis van de wisselkoers van de datum van ingang van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat deze rekenwijze in dit geval tot een voor betrokkene ongunstig resultaat leidt, nu de kroon in het refertejaar sterk in waarde is gedaald, kan niet leiden tot toepassing van een andere omrekenkoers (gemiddelde koers…

Verder lezen
Terug naar overzicht