USZ 2001/101, CRvB 20-02-2001, , 97/6530 AAW, 97/6531 AAW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Maatman, Zelfstandige, Referteperiode

Samenvatting

Volgens vaste jurisprudentie van de Raad dient bij de bepaling van het maatmaninkomen van een zelfstandige voor de gevallen waarin dat praktisch mogelijk is, steeds als uitgangspunt te worden genomen de door de fiscus aanvaarde nettowinst over de laatste drie boekjaren voor het intreden van de arbeidsongeschiktheid. Ten aanzien van de representativiteit van de referteperiode merkt de Raad op dat de jurisprudentie van de Raad, inhoudende dat aan de bepaling van het maatmaninkomen van een zelfstandige een referteperiode van drie jaar…

Verder lezen
Terug naar overzicht