USZ 2001/107, CRvB 20-02-2001, , 99/644 NABW

Inhoudsindicatie

Fictieve en feitelijke Inkomsten, Woonkosten, Toeslag, Verlaging, Afstemming, Verordening

Samenvatting

De omstandigheid dat de echtgenoot hangende de echtscheidingsprocedure in de kosten van diens door gedaagde bewoonde woning voorzag, brengt niet mee dat gezegd kan worden dat gedaagde daadwerkelijk inkomen in de zin van de Abw ontving. Evenmin bestaat grond voor het in aanmerking nemen van een fictief inkomen. In zoverre wijkt de Raad af van de onder de ABW gevolgde benadering1.

Als gevolg hiervan had gedaagde lagere algemeen noodzakelijk kosten van…

Verder lezen
Terug naar overzicht