USZ 2001/108, CRvB 06-03-2001, , 99/653 NABW

Inhoudsindicatie

Studiefinanciering, Voltijdse opleiding, Mededelingsverplichting

Samenvatting

1. De Raad is van oordeel dat appellant zijn inlichtingenplicht heeft geschonden door niet van meet af aan mee te delen dat hij per 1 september 1996 de opleiding fysiotherapie was gaan volgen. Schending van deze rechtsplicht biedt eerst dan voldoende grond voor ontzegging van een uitkering ingevolge de Abw, indien juist als gevolg hiervan niet kan worden vastgesteld of degene die aanspraak maakt op bijstand daarop ook recht heeft. Gelet op het navolgende berust het bestreden besluit, waarbij…

Verder lezen
Terug naar overzicht