USZ 2001/109, CRvB 27-03-2001, , 01/892 NABW-VV, 00/3550 NABW

Inhoudsindicatie

Verrekening inkomsten

Samenvatting

Verzoeker ontving tot en met 28 februari 1998 een studiebeurs; met ingang van 1 maart 1998 is hem Abw toegekend. Gedurende 17 maart 1998 tot en met 10 april 1998 ontving verzoeker inkomsten uit arbeid. Gedaagde heeft vervolgens de uitkering over 1 tot en met 16 maart 1998 alsnog op nihil gesteld.

De president is van oordeel dat in het onderhavige geval de uitkering over de maand maart 1998 moest worden vastgesteld met inachtneming van artikel 27 lid 1 Abw. De uitzonderingssituaties van…

Verder lezen
Terug naar overzicht