USZ 2001/119, HvJ EG 15-03-2001, , C-85/99 (Offermanns)

Inhoudsindicatie

Gezinsbijslag, Nationaliteitsvoorwaarde

Samenvatting

Een uitkering als het onderhoudsvoorschot waarin de Östereichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetzin federale wet inzake de toekenning van voorschotten op het onderhoud van kinderen) voorziet, is een gezinsbijslag in de zin van artikel 4 lid 1 sub h van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de…

Verder lezen
Terug naar overzicht