USZ 2001/122, CRvB 08-03-2001, , 98/7479 AW

Inhoudsindicatie

Herhaalde aanvraag, Nova, Medische verklaring

Samenvatting

1. Voor de hantering van de bevoegdheid van artikel 4:6 Awb is naar de tekst van dat artikel voldoende dat er een eerder afwijzend besluit van het bestuursorgaan voorhanden is. Het is daarbij niet van betekenis of dat eerdere besluit formele rechtskracht heeft dan wel anderszins als rechtens onaantastbaar heeft te gelden.

2. De omstandigheid dat er geen nadere administratiefrechtelijke rechtsgang openstond tegen de (in administratief beroep genomen) beslissing kan daar niet aan afdoen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht