USZ 2001/123, CRvB 08-03-2001, , 99/1386 CSV

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid, Splitsing

Samenvatting

Het Lisv heeft bij de behandeling van een bezwaarschrift een splitsing aangebracht tussen door hem relevant geachte bezwaren en door hem niet relevant geachte bezwaren. Met betrekking tot laatstbedoelde bezwaren heeft het Lisv belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard. De Raad is van oordeel dat voor een dergelijke splitsing, uitmondend in een niet-ontvankelijkverklaring van de niet relevant geachte bezwaren, geen plaats is. Voor een dergelijke wijze van afdoening is geen steun te vinden in de wet, in het bijzonder niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht