USZ 2001/127, CRvB 18-04-2001, , 99/782 WW, 99/4661 WW

Inhoudsindicatie

Aftrek werkzaamheden als zelfstandige, Referteperiode, Wisselende arbeidspatronen, Buitenwettelijk beleid, Gelijkstelling arbeidsuren

Samenvatting

Volgens het buitenwettelijke beleid wordt het gemiddeld aantal uren in zelfstandige arbeid in de 26 weken onmiddellijk voorafgaande aan het arbeidsurenverlies aangewezen als vrij te laten uren. Werkt de betrokkene na het intreden van de werkloosheid meer uren als zelfstandige dan het vastgestelde gemiddelde aantal, dan wordt het recht op WW-uitkering uitsluitend voor de meerdere uren beëindigd.

Ingevolge artikel 4b van de Regeling gelijkstelling arbeidsuren kunnen bij wisselende arbeidspatronen de…

Verder lezen
Terug naar overzicht