USZ 2001/132, CRvB 06-03-2001, , 99/5255 AWBZ (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Besluit op bezwaar, Eigen bijdrage, Refertejaar

Samenvatting

Het bezwaar van betrokkene tegen het primaire besluit van 20 augustus 1997 is bij het bestreden besluit van 29 januari 1998 gegrond verklaard. Appellant (de zorgverzekeraar) heeft bij dat besluit voorts aan zijn administratie opdracht gegeven een nieuw besluit te nemen, uitgaande van een ander refertejaar. Zo‘n nader besluit is niet genomen.

De Raad oordeelt dat artikel 7:11 van de Awb geen ruimte biedt voor een werkwijze waarbij ten aanzien van…

Verder lezen
Terug naar overzicht