USZ 2001/135, CRvB 12-04-2001, , 99/2580 ALGEM

Inhoudsindicatie

Privaatrechtelijke dienstbetrekking

Samenvatting

In het kader van de beoordeling van de vraag of sprake is van een civielrechtelijke dienstbetrekking voor de toepassing van de sociale werknemersverzekeringswetten komt bijzondere, maar geen doorslaggevende betekenis toe aan een vonnis van de civiele rechter.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Met ingang van 1 maart 1997 is de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 treedt het Landelijk instituut sociale verzekeringen (hierna: Lisv) in de plaats van de betrokken…

Verder lezen
Terug naar overzicht