USZ 2001/136, CRvB 12-04-2001, , 99/913 ALGEM

Inhoudsindicatie

Verzekeringsplicht, Aard werkzaamheden, Loon, Provisie, Redelijke termijn

Samenvatting

Voor de beoordeling van de vraag of betrokkenen verzekeringsplichtig zijn ingevolge het bepaalde in artikel 5 van de sociale werknemersverzekeringswetten, in samenhang met het bepaalde in artikel 5 van het KB van 24 december 1986, Stb. 1986/655, is niet relevant wat precies de aard van de verrichte werkzaamheden is. De aard van de werkzaamheden kan met name een rol spelen bij de beoordeling van de vraag of al dan niet sprake is…

Verder lezen
Terug naar overzicht