USZ 2001/137, CRvB 06-04-2001, , 99/3699 WAO e.v.

Inhoudsindicatie

Loon, Bedieningsgeld

Samenvatting

Bedieningsgeld dat aan passagiersbedienden op een schip wordt uitgekeerd op basis van 9% van de met de verkoop van consumptieartikelen aan passagiers behaalde omzet, dient te worden aangemerkt als een loonbestanddeel dat de passagiersbedienden van hun werkgever genoten als beloning voor de door hen uit hoofde van hun dienstbetrekking verrichte werkzaamheden.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van de gedingen

Bij besluit van 18 maart 1997 heeft gedaagde het dagloon van de aan appellant sub 1 toegekende uitkering krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering…

Verder lezen
Terug naar overzicht