USZ 2001/140, CRvB 21-03-2001, , 98/4579 WAO

Inhoudsindicatie

Terugvordering, Rechtszekerheidsbeginsel, Dringende redenen, Gewekte verwachtingen

Samenvatting

1. Volgens vaste rechtspraak is strikte toepassing van artikel 57 lid 1 WAO eerst in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel indien sprake is van een bijzonder geval. Gewekte verwachtingen leveren is eerst dan zo’n bijzonder geval op indien gewezen kan worden op een ondubbelzinnige, schriftelijke mededeling van het uitvoeringsorgaan, aan welke mededeling geen onjuiste of onvolledige inlichtingen van betrokkene debet waren of dat de onjuistheid van dat standpunt door betrokkene anderszins niet had behoren te zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht