USZ 2001/141, CRvB 21-03-2001, , 00/458 WAO

Inhoudsindicatie

Herziening, Intrekking, Terugwerkende kracht, Rechtszekerheidsbeginsel, Redelijkerwijs duidelijk

Samenvatting

Ingevolge artikel 36a lid 1 aanhef en onder c WAO herziet of trekt het Lisv een besluit tot toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in, indien de uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat in alle gevallen correctie van fouten moet plaatsvinden, zij het dat daarbij aangesloten dient te worden bij het rechtszekerheidsbeginsel. Dat houdt in dat herziening/intrekking van een uitkering niet is toegestaan, tenzij…

Verder lezen
Terug naar overzicht