USZ 2001/145, CRvB 14-03-2001, , 99/819 AKW

Inhoudsindicatie

Verplichte bezwaarprocedure

Samenvatting

De Raad stelt vast dat gedaagde met het bestreden besluit gedeeltelijk niet is gebleven binnen de grondslag en de reikwijdte van het primaire besluit van 26 maart 1997. Voorzover bij het bestreden besluit ook is beslist omtrent het recht op kinderbijslag van de beide kinderen over het derde kwartaal van 1995 tot en met het tweede kwartaal van 1996 is onmiskenbaar sprake van primaire besluitvorming. Daartegen dient ingevolge artikel 7:1 Awb, nu de daarin vervatte uitzonderingen op de in het stelsel van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht