USZ 2001/146, CRvB 11-04-2001, , 99/2461 AAW/WAO, 99/2462 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Herziening, Andere kwalificatie reeds bekende medische gegevens

Samenvatting

Bij het verzoek om herziening is niet gebleken van nieuwe feiten. In het aan de Raad toegezonden deskundigenrapport, dat is opgesteld in het kader van een bij een rechtbank aanhangige beroepsprocedure, wordt slechts een andere kwalificatie gegeven van reeds bekende medische gegevens, hetgeen niet kan worden aangemerkt als een nieuw feit in de zin van artikel 8:88 Awb.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van de gedingen

Namens verzoeker heeft mr. S.J…

Verder lezen
Terug naar overzicht