USZ 2001/147, CRvB 13-03-2001, , 98/5829 AAW/WAO (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Schatting, HOL-2 besluit, Voorhouden functies

Samenvatting

Anders dan ten aanzien van HOL 1-besluiten is ten aanzien van HOL 2-besluiten geen steun in de regelgeving aan te wijzen op grond waarvan een uitzondering zou moeten worden aanvaard op het ingevolge vaste rechtspraak van de Raad geldende uitgangspunt dat aan een schatting ten grondslag te leggen functies tevoren aan de betrokkene behoren te zijn voorgehouden. Dit is slechts anders indien de nieuwe functie, gelet op de aard en inhoud van de daaraan…

Verder lezen
Terug naar overzicht