USZ 2001/153, CRvB 08-04-2001, , 99/634 WW

Inhoudsindicatie

Opzegging, Ontslag op staande voet, Schadeloosstelling, Toerekenen

Samenvatting

Appellant heeft met onmiddellijke ingang ontslag genomen uit zijn dienstbetrekking omdat zijn werkgever het loon niet tijdig en niet volledig voldeed. Hij had een dringende reden om de dienstbetrekking onverwijld op te zeggen. Derhalve is sprake van opzegging als bedoeld in artikel 64 WW, zij het dat hierbij geen opzegtermijn in acht behoefde te worden genomen. Overneming van het loon over de opzegtermijn is dan ook niet aan de orde. Niet van belang is dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht