USZ 2001/154, CRvB 01-05-2001, , 99/1543 NABW

Inhoudsindicatie

Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid, Medewerkingsverplichting, Evenredigheid

Samenvatting

1. De beëindiging van de uitkering is ten onrechte gebaseerd op artikel 65 lid 3 in verbinding met artikel 14 lid 2 en 4 Abw. Deze bepalingen vormen zowel op zichzelf genomen als in onderlinge samenhang bezien een ontoereikende grondslag om op basis van de aan appellante verweten gedragingen tot beëindiging van de bijstand over te gaan gelet op artikel 14 lid 1 Abw.

2. Artikel 65 lid 3 Abw verplicht tot het verlenen van medewerking die redelijkerwijs…

Verder lezen
Terug naar overzicht