USZ 2001/158, CRvB 18-04-2001, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Sollicitatieplicht, Maatregel, Temporeel beoordelingskader

Samenvatting

De vraag is of het Lisv gehouden was een maatregel op te leggen ter zake van het in onvoldoende mate trachten passende arbeid te verkrijgen of dat artikel 10 lid 1 Maatregelenbesluit Tica zich daartegen verzet, nu de ingangsdatum van die maatregel ligt vóór de datum waarop een eerste maatregel voor dezelfde overtreding in de voorafgaande periode aan betrokkene schriftelijk is kenbaar gemaakt. Gegeven het gehanteerde temporele beoordelingskader dat gekoppeld is aan de vierwekenperiode waarop de in te leveren werkbriefjes betrekking hebben…

Verder lezen
Terug naar overzicht