USZ 2001/166, CRvB 20-04-2001, , 98/5598 AAW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Weigering AAW-uitkering, Jeugdgehandicapte, Buitenlandse afkomst, Kostwinnerseis

Samenvatting

Tussen partijen staat vast dat appellante als gevolg van de bij haar sedert haar geboorte bestaande handicap reeds volledig arbeidsongeschikt was toen haar verzekering voor de AAW een aanvang nam, en dat appellante niet gedurende zes jaren onmiddellijk voorafgaande aan haar 17e verjaardag in Nederland heeft gewoond. Deze omstandigheden verschaffen het Lisv, op grond van artikel 21 lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 21 lid 4 AAW, de bevoegdheid die…

Verder lezen
Terug naar overzicht