USZ 2001/169, CRvB 01-05-2001, , 99/4381 NABW (met annotatie van A.E.L.T. Balkema)

Inhoudsindicatie

Toeslag, Studiefinanciering, Norm, Kostendeling

Samenvatting

Appellant gaat er vanuit dat gedaagden met hun kinderen, die onder meer inkomsten uit studiefinanciering ontvangen, de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen delen. In verband daarmee wordt onder toepassing van artikel 48 lid 2a Abw (norm levensonderhoud thuiswonende studenten) de uitkeringen plus toeslag lager vastgesteld.

Naar het oordeel van de Raad kan artikel 48 lid 2a Abw niet worden toegepast, omdat dit voorschrift betrekking heeft op de middelen van het subject van bijstand. …

Verder lezen
Terug naar overzicht