USZ 2001/17, CRvB 26-10-2000, , 98/5060 WW

Inhoudsindicatie

Uitzendkracht, Abstraherende berekeningswijze, Vakantiedagen, Snipperdagen

Samenvatting

De door het Lisv gehanteerde “abstraherende” berekeningswijze voor de bepaling van het aantal vakantie- en snipperdagen is rechtens niet onaanvaardbaar. Aangezien bij uitzendkrachten zelden met 100% zekerheid kan worden vastgesteld over welke dagen de uitzendkracht tijdens de referteperiode vakantie heeft genoten en in hoeverre hij daarvoor vakantierechten heeft opgebouwd, is naar ’s Raads oordeel een zo goed mogelijk geobjectiveerd systeem onontbeerlijk.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Met ingang van 1…

Verder lezen
Terug naar overzicht