USZ 2001/174, CRvB 03-05-2001, , 99/3291 WAO

Inhoudsindicatie

Gedifferentieerde premie

Samenvatting

In artikel 7 van het Besluit premiedifferentiatie WAO is bepaald hoe de berekening van het individuele werkgeversrisicopercentage, dat ten grondslag ligt aan de vaststelling van de gedifferentieerde premie, dient plaats te vinden indien een werkgever niet gedurende de gehele referteperiode werkgever was. Bij die berekening dient uitgegaan te worden van hele kalenderjaren. Ook uit de Nota van Toelichting op het Besluit blijkt dat uitgegaan dient te worden van kalenderjaren. Gelet hierop is er naar het oordeel van de Raad geen aanknopingspunt te vinden…

Verder lezen
Terug naar overzicht