USZ 2001/177, CRvB 09-05-2001, , 99/2364 WW

Inhoudsindicatie

Verwijtbare werkloosheid, Ontslag nemen, Wanprestatie werkgever

Samenvatting

Onder omstandigheden kan het niet of niet tijdig betalen van het loon door de werkgever een niet-verwijtbare reden voor ontslagname zijn. Het Lisv stelt zich op het standpunt dat appellant alvorens ontslag te nemen de werkgever herhaald en schriftelijk om uitbetaling had moeten verzoeken en met deze in overleg had moeten treden over de loonbetaling. In zijn algemeenheid acht de CRvB dat geen onjuist uitgangspunt. I.c. zijn echter zodanige omstandigheden aanwijsbaar dat appellant, …

Verder lezen
Terug naar overzicht