USZ 2001/181, CRvB 06-06-2001, , 00/1238, 00/1691 WAZ

Inhoudsindicatie

Overgangsrecht, In bezwaar overgelegde gegevens, Heroverweging

Samenvatting

1. Mede gelet op de Memorie van Toelichting, dient appellant op grond van artikel 26a lid 1, onder d AAW de aanspraak op uitkering – niet alleen vanaf de datum van eerste toekenning, maar ook vanaf een latere datum – te herzien of in te trekken wanneer zich de in onderdeel d genoemde omstandigheid voordoet; die bepaling strekt niet tot sanctionering van schending van de in dat onderdeel vermelde artikelen.

2. Nu het hier gaat…

Verder lezen
Terug naar overzicht