USZ 2001/182, CRvB 29-05-2001, , 00/2768 NABW

Inhoudsindicatie

Verplichtingen, Korting inkomsten, Belastingtariefgroepindeling

Samenvatting

Artikel 106 Abw geeft het college van B&W in beginsel de bevoegdheid om aan de bijstandsverlening de voorwaarde te verbinden dat gedaagde zich bij zijn werkgever in een andere belastingtariefgroep doet indelen, nu deze voorwaarde tot vermindering van het door appellant te betalen bedrag aan bijstand leidt. Dat appellant zich aldus op het terrein van de fiscus begeeft, maakt dit niet anders. Onder verwijzing naar de Circulaire van 2 september 1997 van de Staatssecretaris van Financiën constateert de…

Verder lezen
Terug naar overzicht