USZ 2001/185, CRvB 30-05-2001, , 99/6293 Anw

Inhoudsindicatie

Bloedverwanten in de eerste graad, Nabestaande, Ongerechtvaardigd onderscheid

Samenvatting

Appellante woonde samen met haar moeder. Aan haar werd na het overlijden van haar moeder een nabestaandenuitkering geweigerd omdat op de gelijkstelling van gehuwden met ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren een uitzondering is opgenomen met betrekking tot bloedverwanten in de eerste graad. Dit in de Anw gemaakte onderscheid kan de Raad niet toetsen aan artikel 1 van de Grondwet of de algemene rechtsbeginselen. Dat sprake zou zijn van door de wetgever niet gewenste en onbedoelde effecten…

Verder lezen
Terug naar overzicht