USZ 2001/186, CRvB 26-06-2001, , 00/3097 AKW e.a. (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Koppelingswet, Onderscheid naar nationaliteit, Rechtvaardigingsgrond, Beëindiging toegekende uitkeringen, Proportionaliteit, Ongeschikt en niet noodzakelijk middel

Samenvatting

De Raad is van oordeel dat bij wetgeving als de onderhavige, waarbij aan vreemdelingen onder bepaalde voorwaarden rechten worden verleend, c.q. onthouden, welke aan Nederlandse onderdanen zonder die voorwaarden worden toegekend, primair een onderscheid naar nationaliteit aan de orde is, dat binnen de werkingssfeer van artikel 26 IVBPR valt.

De koppelingswetgeving introduceert in de AKW ingaande 1 juli 1998 het vereiste…

Verder lezen
Terug naar overzicht