USZ 2001/187, CRvB 08-05-2001, , 99/5735 ZFW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Behandeling in buitenland, Vergoeding, Endoscopische behandelmethode

Samenvatting

Uit ’s Raads constante jurisprudentie omtrent de voorwaarden onder welke een ziekenfonds aan een verzekerde toestemming kan geven zich voor het geldend maken van zijn recht op een verstrekking te wenden tot een in het buitenland gevestigde zorgverlener, vloeit voort dat voor de beoordeling van een geval als onderhavige allereerst maatgevend is of de door de verzekerde verlangde behandeling als in de kring der Nederlandse beroepsgenoten gebruikelijk kan worden aangemerkt. De Raad gaat er daarbij van uit dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht