USZ 2001/188, CRvB 29-05-2001, , 00/1482 AWBZ

Inhoudsindicatie

TOG-regeling, Meervoudig gehandicapt, Verstandelijke handicap

Samenvatting

De SVB heeft zich in het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat de zoon van appellante – hoewel uit medische informatie blijkt dat er sprake is van geestelijke gebreken die zich onder meer uiten in gedragsproblemen – niet voor een tegemoetkoming ingevolge de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen (TOG-regeling) in aanmerking komt, omdat hij niet meervoudig gehandicapt is in de zin van artikel 3 van de TOG-regeling, …

Verder lezen
Terug naar overzicht