USZ 2001/19, CRvB 08-11-2000, , 98/8411 AAW/WAO (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Invordering, Omvang geding

Samenvatting

Gedaagde heeft in beroep bij de rechtbank niet geklaagd over het ontbreken in het bestreden besluit van de termijn of termijnen waarbinnen moet worden terugbetaald, noch over het achterwege laten van de mededeling dat het besluit bij gebreke van tijdige betaling zal worden ten uitvoer gelegd op de wijze als omschreven in artikel 57a van de WAO.

De Raad is met betrekking tot het onderhavige geval van oordeel dat de rechtbank, door niettemin het bestreden besluit op bovenvermelde grond te vernietigen, …

Verder lezen
Terug naar overzicht