USZ 2001/199, CRvB 20-07-2001, , 00/3816 WAO

Inhoudsindicatie

Pemba, Medische besluitenregeling, Arts-gemachtigde, Equality of arms, Bezwaarprocedure, Belanghebbende

Samenvatting

In de situatie waarin de werknemer geen toestemming verleent zijn medische gegevens ter kennisneming van de werkgever te brengen, kan aan de medische besluitenregeling geen onverkorte toepassing worden gegeven. In deze situatie is sprake van een inbreuk op de uit artikel 6 lid 1 EVRM voortvloeiende elementaire eisen ten aanzien van een eerlijk proces.

In gevallen waarin de werknemer de in artikel 88a WAO bedoelde toestemming niet heeft verleend, leidt…

Verder lezen
Terug naar overzicht